सबै श्रेणियाँ
समाचार

हाम्रो मानार्थ प्रमाणपत्र

हामीले हाइड्रोजन ग्यासमा धेरै प्याटेन्टहरू प्राप्त गरेका छौं र हाम्रा उत्पादनहरू प्रसिद्ध अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूद्वारा प्रमाणित भएका छन्।

प्लेटिनम
आयनिक झिल्ली
हाइड्रोजन जेनरेटर
हाइड्रोजन पानी जनरेटर
क्षारीय पानी मिसिन
ई-10
cawolo संग हाइड्रोजन पानी प्रमाणपत्र
कावोलो HIM-22 संग हाइड्रोजन पानी CE-प्रमाणपत्र
Cawolo HIM-52 संग हाइड्रोजन पानी प्रमाणपत्र
सदस्यता

हाम्रो न्यूजलेटर को सदस्यता लिनुहोस्